ای یار به یک نگاه آبم کردی

از آتش عشق خود کبابم کردی

آن دم که زدم بوسه به لعل لب تو

سرمست از آن جام شرابم کردی

افتاده به دام سر زلف تو ، منم

روزی که ز عاشقان حسابم کردی

دانم به ره وصال تو باید سوخت

من سوخته ام چرا جوابم کردی

از بس بنشستم و ندیدم رویت

از غصه و غم در اضطرابم کردی

رستم ز هزار رنج و محنت اما

با نیم نگه خانه خرابم کردی

می گفت طریقتی ز پیمانه ی عشق

نوشانی اگر تو ، کامیابم کردی


ندای طریقت منبع : ندای طریقت
برچسب ها : کردی